Bernolákovo

Obilná 42A

0905 605 827

Zavolajte. Je to najrýchlejšie.

Výroba svetelnej i nesvetelnej reklamy

Firemná identita

Navrhujeme a dodávame prvky firemnej identity. Umiestnenie loga v interiéri, označenie firemných priestorov, kancelárií a zasadačiek. Pre zákazníka je často prvý dojem to, čo rozhodne o tom, či u vás nakúpi, alebo odíde. Firma zvyčajne potrebuje

 • efektívne firemné logo
 • kvalitné prezentačné materiály
 • účinnú webovú stránku, ktorá plní svoju funkciu
 • niekedy darčekové predmety
 • umiestniť logo a názov na budove
 • nastaviť firemnú farebnosť, logo a dizajn v interiéri
 • školenie sekretárky, akým štýlom reaguje na telefonáty
 • predpísaný dresscode pre zamestnancov

Všetky tieto materiály, dizajn, komunikačné prvky potom spoločne vytvárajú firemnú identitu. Ideálne je, ak sú jednotné. Keď dizajnové a komunikačné prvky sú štýlovo čisté a výrazovo sa navzájom podporujú.

Príklad interiérovej realizácie firemnej identity. Logo ako súčasť nosného stĺpu.

Inštalácia matnej fólie na sklenených dverách s logotypom.

Označenie firmy v zasadacej miestnosti. 3D kovové písmená aj v interiéri vyzerajú dobre. Efektné býva, ak sú nakoniec dobre nasvietené. Môžeme inštalovať aj podsvietenú verziu.

Príklad, ako môže byť použité logo firmy v zasadacej miestnosti.

Návrh a realizácia firemnej identity je jednou zo špecializácií firmy DP Design. Často dodávame informačné a navigačné prvky pre veľké budovy.

Tu vidíte jednoduché označenie kaviarne. Duchaplné logo je umiestnené na sklenenej tabuli rovnakých rozmerov, ako podkladové dosky. Tým je dosiahnutá dizajnová čistota s veľmi nevtieravým zvýraznením názvu kaviarne. Maliarsky stojan s opakovaným označením kaviarne tiež upúta pozornosť. Je to neočakávaný prvok, ktorý priam dráždi návštevníkovu zvedavosť. Bude aj kaviareň tak citlivo zariadená?

Jednoducho interiérové prvky firemnej identity sú dôležitou “maličkosťou”. C ideálnom prípade ich návštevník nemusí vlastne ani priamo vnímať. Len kdesi v podvedomí vie, že prišiel do určitej firmy. Pozrie sa a vie, kam má ísť. Do ktorých dverí vstúpiť. Práve tieto úlohy riešime.

Inštalácia loga firmy na stene. Efekt sa zvýrazní mierne bodovým osvetlením, ktoré dodáva logu viac pozornosti návštevníkov.

Príklad riešenia loga na stene v interiéri. Jednoduché a čisté umiestnenie zaujímavého loga na prírodnom materiáli. Zaujímavé osvetlenie upozorňuje práve na reliéf tradičného prírodného materiálu, ktorý sa používa od nepamäti pri stavbách. Je to nepriamy odkaz, že ide o stavebnú spoločnosť.

Pri návrhu firemnej identity zvyčajne úzko spolupracujeme s grafikom aj s architektom. Tak sa dá zabezpečiť, aby označenie interiérov bolo dizajnovo čisté a aby zodpovedalo aj vysokým estetickým štandardom.

V umení platí zásada “menej je viac”. Aj pri interiérovom dizajne preto veľmi dobre fungujú práve jednoduché riešenia s vysokým kontrastom.

Ukážka jednoznačného a čisto vyriešeného označenia v predajni bytového nábytku. Tu sme v spolupráci so zadávateľom okrem samotného loga umiestnili aj nápis, ktorý nového zákazníka okamžite informuje, v akej predajni sa nachádza.

Prvky firemnej identity umožňujú tvorivé uchopenie mnohých materiálov. Osvedčilo sa umiestnenie loga niekoľko centimetrov od podkladu. Písmená sa tak dostávajú čiastočne do priestoru. Opticky to zvyčajne dostane do loga istý náznak pohybu a priestoru.

O niečo náročnejšie býva zjednotenie viacerých firemných lôg na jednom priestore. Aj také situácie však často pre klientov riešime najmä pri označovaní budov, v ktorých sídlia viaceré firmy.

V prvkoch firemnej identity často používame aj 3D modelovanie. Logo je možné vytvoriť z rôznych materiálov a využiť pritom aj prvky svetelnej reklamy.

Orientačné a informačné systémy

Pri navrhovaní interiéru budov je dobré myslieť aj na internú navigáciu. Na to slúžia informačné systémy a orientačné tabule. Dobre navrhnutý informačný systém môže zefektívniť prácu, pretože návštevníci ľahko nájdu to, čo hľadajú a nie je potrebné, aby sa pýtali zamestnancov, ako nájsť niektorú kanceláriu, či firmu.

 • Veľké logá vo vstupnom priestore firmy môžu informovať, aké firmy tu nájdete.
 • Tabule s rozpisom na ktorom poschodí sa čo nachádza zas pomôžu novým zákazníkom, aby neblúdili.

Je vhodné ak sú informačné systémy navrhnuté jednotne. Nenechávajte to na viaceré firmy sídliace v jednej budove. Ak si jedna firma navrhne modré menovky na dverách a iná fialové, vznikne dizajnovo nečisté prostredie. Niektoré firmy neoznačia vôbec nič, iné to spravia nevkusne. Rôznorodé informačné systémy vytvárajú chaos a často znižujú aj celkovú estetickú hodnotu prostredia. Naproti tomu jednotne riešený informačný systém je ľahko zapamätateľný a človek hneď vie, akú farbu, alebo dizajn má. Zákazník najmä môže vnímať, že sa nachádza vo firme s dobrým vkusom. Pomáha to budovať dôveru.

V interiéri je dôležité, aby navigácia nielen plnila účel, ale bola aj elegantná. Na tejto ukážke je výrazná typografia, ktorá sama o sebe plní ako estetický, tak informačný cieľ.

Pri návrhu firemnej identity odporúčame, aby firmy niesli jednoznačné označenie. Najmä v prípade firiem, kde často prichádzajú noví klienti. Zákazník potom po celý čas vie, kam prišiel a ak sa pohybuje po budove, “nestratí” sa.

Inštalácia 3D písmen v interiéri. Pred odovzdaním práce je potrebné písmená dokonale očistiť.

Ukážka inštalácie rôznych lôg značiek, ktoré predajňa ponúka zákazníkom.

Kovové 3D písmená v interiérovom označení firemnej identity.

Nerezové písmená patria k luxusným interiérovým materiálom. Majú extrémne dlhú trvanlivosť a vyzerajú veľmi dobre z diaľky aj pri detailnom pohľade. Po inštalácii ich vždy nakoniec dočisťujeme. Potom sú úplne bezúdržbové. Občas ich len treba opatrne zbaviť prachu.

Nerezový 3D nápis je elegantný a dobre vyzerá. Vďaka odleskom je výborne viditeľný a nepotrebuje osvetlenie.

Aj pri veľmi detailnom pohľade budete vidieť precízne a krásne tvary.

Príklad riešenia označenia prevádzky cenovo dostupnou svetelnou krabicou kombinovanou s vyrezaným písmom do fólie.

3D svetelné písmená často inštalujeme na označenie obchodov v nákupných centrách.

Aj na dvere je možné nalepiť 3D písmená alebo logá.

Označenie priestorov nemusí byť finančne tak náročné, ako by to mohlo z predchádzajúcich riadkov vyplynúť. Často používame jednoduché riešenia využívajúce gravírovanie. Súčasné materiály umožňujú precíznu kvalitu a ostrosť gravírovania. Podkladový materiál môže byť elegantný.

Veľmi dôležitým faktorom pri označovaní interiérov je jeho modulárnosť. Ak sa niekde zmení pracovník, musí byť možné jeho menovku zmeniť za inú bez toho, aby sa narušil vizuálny koncept. Možno sami poznáte tie prípady, kedy na krásnej gravírovanej tabuli má firma niektoré meno prelepené leukoplastom a na ňom je perom napísané nové meno.

Keď dosávame pre zákazníkov prvky vizuálnej identity a označenia kancelárií, dvier, či pracovníkov na stoloch, ponúkame vždu jeden z dvoch prístupov:

 • Ľahko vymeniteľné menovky. Či už tiež gravírované, alebo vytlačené z tlačiarne a zasunuté pod sklíčkom – tu si so zmenami firma vystačí sama. Je to riešenie ideálne ak sú zmeny časté.
 • Unifikované menovky. S klientom sa dohodneme, že akonáhle bude mať zmenu na pracovných postoch, pošle nám e-mailom podklady. Náš grafik vyberie z archívu podklady z ktorých sme vyrábali predošlé menovky. O pár hodín už môže kuriér odnášať novú tabuľku do firmy odberateľa. Veľkosť, materiál, farba, druh písma – to všetko máme v archíve a vyrobíme rovnakú tabuľku s novým menom.

Niekedy namiesto gravírovania používame aj drevené rámy so sklom. Na skle je potom nápis vyrezaný z fólie. Aj tu je možné objednať novú verziu nápisu a dodáme ho vo veľmi krátkom čase.

Príklad sklenenej tabuľky. Klascké materiály ako drevo a sklo môžu zvýšiť dôstojnosť nápisu.

Iný príklad označenia kancelárie menovkou.

Pracovníčka pri práci s fóliou pri inštalácii nového označenia zloženého s reliéfneho zlatého písma.

Hotové označenie.

Ukážka modulárneho označenia viacerých firiem v jednej budove. Jednotlivé logá sa dajú zo skla stiahnuť bez stopy a následne sa z rovnakého materiálu dá inštalovať nové logo.

Často dodávame aj vonkajšie označenie firiem a inštitúcií. Aj tu sa výborne osvedčili gravírované nápisy. Môžu byť farebné a vynikajúco odolávajú klimatickým vplyvom.

Ak má každá firma samostatnú gravírovanú tabuľku, neskôr je možné vymeniť len jednu z nich. No v podobných situáciách odporúčame meniť naraz všetky, aby mali čo najviac jednotný dizajn.

V prípade, že v priestoroch sídli viacero firiem, osvedčilo sa, ak každá použije trocha iný podkladový materiál pre gravírovanie.

U nás v dielni pred samotnou inštaláciou vždy vykonávame poslednú prísnu kontrolu kvality. Všetky písmenká musia byť gravírované prvotriedne a bez chýb. Na ploche samotnej platničky nesmú byť žiadne kazy, smietky, ani špinky. Nápis musí byť gravírovaný v úplne presne geometrickom nastavení – nápis musí byť na stred, nesmie byť “nakrivo”. Aj farba musí byť nanesená celkom rovnomerne.

Precízna výstupná kontrola je to na čom vždy trváme. Aj vďaka tomu nám dôveruje veľa firiem i štátnych inštitúcií. Vedia, že na našich pracovníkov sa môžu spoľahnúť.

Často dodávame aj svetelné boxy alebo menu pre reštaurácie s rýchlym občerstvením. Už máme overené vhodné technológie, ktoré umožňujú inštaláciu jedálneho lístka, ale v prípade potreby aj jeho úpravy – napríklad keď sa menia ceny.

Prílklad elegantného dizajnového riešenia navigácie v budove.

Menovky na stoloch a na pracovniach

Ak komunikujete vy, či vaši spolupracovníci so svojimi klientmi osobne, odporúčame vám na pracovný stôl umiestniť si menovku. Je jasné, že stály zákazník vás často pozná po mene. Zverejniť však čitateľne a celkom jasne svoje meno je vždy pozitívny signál smerom ku klientovi.

Príde k vám nový zákazník a všimne si, že na pracovnom stole máte jasne napísané svoje meno. Možno si to každý plne neuvedomí, ale v tej chvíli už nie ste „nejaký anonymný úradník“. Ste celkom konkrétny človek. Tým, že jasne napíšete svoje meno, vysielate ku svojim klientov signál dôvery, že ste ochotný za svoju prácu niesť plnú zodpovednosť, že vás klient kedykoľvek nájde. Na to ideálne slúžia menovky na stoloch.A samozrejme – ak počas rokovania pozabudne na vaše meno, môže si tiež diskrétne pomôcť. Vďaka drobnej investícii sa vaši klienti budú u vás cítiť bezpečnejšie.

Ak si u nás objednáte menovky na stoly, odporučíme vám vhodnú úpravu a realizáciu. Veľmi sa osvedčili kvalitné materiály, ako kov, či drevo a to z toho dôvodu, že sú ťažšie, ako plasty. Ak je menovka na stole primerane ťažká, nebude „putovať“ po pracovnom stole po každom presunutí spisov. Materiál musí byť aj primerane odolný, aby zniesol občasný pád na zem.Dôležitou je aj dobrá čitateľnosť menoviek na stoloch. Odporúčame preto spravidla menovky na stoloch písané veľkým písmom – nech ich vidí aj zákazník, ktorý potrebuje na čítanie okuliare, no pri rokovaní ich nepoužíva. Vaši klienti sa práve vďaka takýmto maličkostiam budú u vás cítiť príjemne.

Príklady menoviek na stôl. V týchto riešeniach využívame kombinované materiály. Vnútorná časť menovky na stôl je z ťažšieho materiálu, aby objekt držal pozíciu na stole. Zároveň obsahuje držiak, do ktorého sa dá zasunúť klasická gravírovaná tabuľka s menom. Tú neskôr môžete vymeniť.

Príklad praktickej menovky na dvere. Samotný nápis môžete vyrobiť aj u vás vo firme. Vytlačíte ho na tlačiarni. Zasuniete do držiaka, kde je chránený plastovou fóliou. Objekt sa dá nalepiť na dvere pracovne špeciálnou adhezívnou páskou. Neskôr stačí vymeniť papier s menom. Celá menovka sa dá z dverí strhnúť, ak sa ukáže, že ju tam nechcete.

Svetelná reklama

Interiérová i exteriérová. Bežne inštalujeme svetelné reklamy aj na vyšších budovách. 

Nápisy na budovách

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Štátne znaky a erby

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Gravírovanie

V Bratislave pod Michalskou bránou sme vyrábali turistami obľúbenú atrakciu zvanú aj "Nultý kilometer", či "Bod nula".

Exkluzívne darčekové predmety

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Špecializujeme sa na reklamné a informačné 3D nápisy na budovách, panely a označenia v interiéri aj exteriéri. Dodávame pre živnostníkov, firmy, aj inštitúcie.