Bernolákovo

Obilná 42A

0905 605 827

Zavolajte. Je to najrýchlejšie.

Výroba svetelnej i nesvetelnej reklamy

Štátny znak, erby, symboly

Častou požiadavkou našich klientov je výroba štátnych symbolov, erbov a znakov. Používame prvotriedne dizajnérske návrhy oficiálnych štátnych znakov všetkých krajín. Náš grafik však vie vytvoriť aj erby na objednávku. Buď z dodaných podkladov, alebo vám erb navrhneme podľa vašej predstavy.

Štátny znak sa používa na mnohých miestach. Často v štátnych zariadeniach a inštitúciách. Dodávame ho aj pre školy a účelové zariadenia. No v mnohých firmách je tiež vhodné, ak sú použité štátne symboly pre zvýraznenie niektorých legislatívnych súvislostí. Veľmi dobre zvykne pôsobiť spojenie kovového a dreveného materiálu. Štátny znak vyžaduje serióznu, dôstojnú realizáciu a precízne spracovanie. Je to symbol, ktorý vyžaduje dôstojnosť ako v použitom materiáli, tak v aranžovaní v priestore. Príkladom použitia môže byť štátny znak v úrade. Napríklad v sobášnej sieni. Tam býva požiadavka klienta zvyčajne na exkluzívny motív slovenského znaku. Osvedčil sa mosadzný materiál a kazetové prevedenie znaku.

Vyrábame štátne symboly v prevedení z prírodných materiálov. Vzhľadom na použité suroviny býva cena o niečo vyššia, než z plastu. Výsledný vizuálny dojem však zvyčajne stojí zato. Drevo, či kov prepožičajú štátnemu znaku svoje vlastnosti – ušľachtilosť, stabilitu, pevnosť, poctivosť. Presne tieto hodnoty sa so štátnymi symbolmi spájajú celkom prirodzene.

Štátny znak SR

Štátny znak, ako symbol, musí byť vyhotovený z materiálu, ktorý primerane zvýrazní jeho dôstojnosť. Zákon síce definuje presnú farebnosť, je však možné zvoliť štylizáciu podľa materiálu, z ktorého je štátny znak vyrobený. Medzi našimi zákazníkmi k najobľúbenejším riešeniam štátneho znaku SR patrí jeho drevené riešenie.

Na jeho výrobu používame dva druhy dreva. Tmavé, hnedé drevo slúži ako podklad. Samotný štátny znak SR je riešený z reliéfneho tvaru svetlohnedej farby. Tieto štátne znaky vyhotovujeme v rôznych veľkostiach. Hodia sa ideálne do interiérov, v ktorých je drevený nábytok. Drevo je materiál, ktorý vhodne tlmočí tento dôstojný symbol.

Pre informáciu pripájame aj citáciu zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní, (Zbierka zákonov č. 63/1993 z 18. februára 1993.§ 1

Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna, možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.§ 2Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky. Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

Štátny znak sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.

Striebornú farbu dvojitého kríža v štátnom znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou farbou.

Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku.

Koniec citácie zákona o štátnom znaku. V prípadoch, kedy je potrebná realizácia štátneho znaku v oficiálnych farbách vám ponúkame riešenia v ďalších materiálových realizáciách. Môže ísť o interiérové i exteriérové použitie. Ideálnou technológiou je gravírovanie, alebo plotrovanie. Vhodné technologické riešenie vám radi odporučíme.

Erby miest a obcí

Súčasťou interiérovej inštalácie bývajú často aj erby miest alebo obcí. Táto symbolika je úzko spojená s históriou. Každé mesto a obec má erb.

Erb je tradičný symbol vytvorený podľa presne daných pravidiel. Symbolizuje osobu, obec, mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným logom. Tradícia erbov tak postupne zaniká. No väčšie inštitúcie často využívajú aj takúto symboliku.

Pokiaľ potrebujete heraldické symboly, vieme vám ich nielen vyrobiť, ale aj nájsť a prípadne skontrolovať. Nech sa nestane, že pri zadaní budete vycházať z niektorej neoficiálnej verzie erbu. Erb zvyčajne symbolizuje históriu, či tradície pre dané ho človeka, rod, mesto či obec typické.Erby miest a obcí vyrábame v rôznych materiáloch. Pri ich realizácii rešpektujeme všetky heraldické požiadavky a pravidlá. Príklady niektorých erbov miest:

Zľava: Nitra, Spiš, Košice, Bratislava, Trnava a Zemplín.

Svetelná reklama

Interiérová i exteriérová. Bežne inštalujeme svetelné reklamy aj na vyšších budovách. 

Nápisy na budovách

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Štátne znaky a erby

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Gravírovanie

V Bratislave pod Michalskou bránou sme vyrábali turistami obľúbenú atrakciu zvanú aj "Nultý kilometer", či "Bod nula".

Exkluzívne darčekové predmety

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Špecializujeme sa na reklamné a informačné 3D nápisy na budovách, panely a označenia v interiéri aj exteriéri. Dodávame pre živnostníkov, firmy, aj inštitúcie.