Bernolákovo

Obilná 42A

0905 605 827

Zavolajte. Je to najrýchlejšie.

Výroba svetelnej i nesvetelnej reklamy

Svetelná reklama

Pre firmy a inštitúcie je výhodné využívať svetelné prvky v označení budov aj interiérov. Názvy, logá, či vývesné tabule môžu svietiť. Upúta to pozornosť zákazníka. Vhodne volené farby upútajú okoloidúcich a zrozumiteľne informujú o ponuke.

Svetelná reklama môže mať rôzne tvary a formáty. Najčastejšie sa vyrábajú svetelné nápisy na budovu, ktoré sú cez deň čitateľné, ako plastický 3D priestorový objekt a v noci svietia.

Svetelná reklama môže mať v noci efektné farby

Cez deň je svetelný nápis dobre čitateľný aj v prípade, že nie je zapnutý. Ak ho ale cez deň necháte svietiť, má zvyčajne výraznejšiu farebnosť. Pritom energetická náročnosť týchto nápisov nie je tak výrazná. V súčasnosti sa na svetelné panely a svetelné písmená využíva LED podsvietenie. To je energeticky takmer nulové a jeho ďalšou výhodou je extrémna trvanlivosť.

LED svietidlá zvyčajne majú životnosť desiatky tisíc hodín. To znamená, že vaša svetelná tabuľa by mohla svietiť nepretržite okolo 7 až 10 rokov.

Skúsenosti s reklamou sú také, že po inštalácii svetelnej reklamy sa okamžite zvýši počet návštevníkov. Predsa len – ide o formu komunikácie so zákazníkom. Neraz sa stane, že firma sídli na zle označenom mieste a nikto ju nenájde. Po označení budovy svetelným nápisom okoloidúci začnú vnímať, že je tu poskytovateľ nových služieb.

Bežne inštalujeme svetelné reklamy aj na vyšších budovách. Máme skúsenosti s tým, ako zabezpečiť celú inštaláciu tak, aby bol nápis bezpečne upevnený na streche. Máme k dispozícii techniku ako vysokozdvižný vozík, či žeriav, takže okolo budovy nie je potrebné inštalovať lešenie. Na zábere pohľad na 3D svetelné označenie hotelu Tatra v Bratislave. Realizácia je cez deň plastická a v noci slúži ako svetelná reklama.

Význam svetelnej reklamy

Keď inštalujeme svetelný nápis, ľudia tam zvyčajne začnú chodiť. Reklama spôsobí, že ľudia začnú vnímať ponuku. Svetelná reklama tak dokáže upozorniť na existenciu miesta, kam je možné vstúpiť. Ľudia farby a svetlo vnímajú. Niekedy ide o podprahovú informáciu. No postupne si uvedomia, že tu sídli firma, inštitúcia, alebo obchod. Svetelný nápis teda plní nielen úlohu oznamu, ale aj pozvánky.

Svetelná reklama teda upúta pozornosť. Človek, ktorého ponuka zaujme vie, že môže pokojne vstúpiť. Firma s kvalitne riešenou propagáiou vzbudzuje väčšiu dôveru a pocit bezpečia. Návštevník vidí, že nejde o žiadne provizórium, ale o serióznu firmu. To potom slúži, ako dobrý základ pre obchod.

Živé farby svetelných nápisov a reklám pômúžu zvýšiť atraktivitu. Najefektnejšie na svetelných reklamách bývajú farby. Väčšinou dodávame 3D reklamné nápisy riešené tak, aby cez deň nemuseli svietiť a pritom aby naďalej niesli reklamné alebo informačné posolstvo. Je to výhodné pre energetickú nenáročnosť takého riešenia. Na druhej strane ak 3D svetelný nápis necháte svietiť aj cez deň, bude žiarivejší a výraznejší. Energeticky je to pri LED technológii pomerne nenáročné a pritom to upúta viac pozornosti, najmä v tmavších dňoch v zime a na jeseň.

Typická ukážka 3D nápisu na budove, ktorý je podsvietený. V noci potom môže upútať aj ako svetelný efekt, kedy sa nesvietiace písmená dostávajú do kontrastu s podsvietenou svetlou kontúrou na pozadí nápisu.

​Inštalácia sveteného boxu v interiéri​

Kombinácie rôznych plastických materiálov a kovu vytvárajú efektné logo.

Často dodávame riešenia aj do zahraničia. Zahraničné firmy nás vyhľadávajú, pretože poznajú našu tradičnú spoľahlivosť, rýchlosť dodania a kvalitu práce. Na obrázku svetelná krabica.

Svetelné označenia pre lekárne

Lekárenské kríže sú univerzálne čitateľným označením. Ich ideálnym reklamným formátom je buď 3D reklamný kríž v prietore, alebo svetelné krabice. Výrazné označenie lekárne lekárenským krížom pomáha jej zviditeľneniu.

Iná ukážka 3D svetelnej krabice s farebnou potlačou. Podsvietenie tu aj cez deň pomáha zvýrazniť farebnosť. Pri tejto 3D reklame pre známu bratislavskú kaviareň sme chceli dodržať štýlovo čistý vzhľad. Aby sa zvýraznila tradícia kaviarne, v grafike sú využité retro prvky, klasické písmo aj erby.

Ukážka z inštalácie reklamného nápisu slovenskej reštaurácie v Bratislave. V reštauračnom biznise je tvrdá konkurencia. Prevádzky potrebujú dizajnovo doriešené reklamné prvky, ktoré zodpovedajú estetickým štandardom a pritiahnu platiaceho návštevníka.

Iný príklad svetelnej krabice, ktorá môže slúžiť na propagáciu prevádzky. Tu je volená extrémna jednoducosť.

Príklad svetelnej krabice vo vypnutom stave. Po zapnutí sa rozžiari iba nápis. Je to finančne nenáročné riešnie, ktoré sa dá rýchlo inštalovať a perfektne pritom plní svoj účel.

Naproti tomu sa dajú vyrobiť 3D svetelné písmená. Takéto realizácie sú už zvyčajne finančne náročnejšie. Každé písmeno musí mať svoj tvar a elektroinštaláciu. Celé zariadenie je nakoniec špeciálnymi materiálmi uzatvorené, aby svetelné písmená zostali vodotesné. Na zábere vidíte časť svetelných písmen v dielni. Každý svetelný nápis sa pred montážou dôkladne testuje. Nakoniec je upevnený na konštrukcii u zákazníka.

Montáž svetelnej reklamy

Pri montáži vždy počítame s odolnosťou aj voči extrémnym klimatickým vplyvom. Aj keď u nás víchrice či zemetrasenia sú zriedkavé, svetelné inštalácie na budovách musia odolať aj takýmto vplyvom.

Umiestnenie svetelnej reklamy na budove vyžaduje dokumentáciu, projekt elektroinštalácie, revíznu správu a certifikáty. Všetky tieto požiadavky na svetelnú reklamu sú dané zo zákona. Pre našich klientov dodávame kompletné riešenie svetelnej reklamy od projektového návrhu až po vlastnú elektroinštaláciu.

Energetická náročnosť svetelnej reklamy

Svetelná reklama je elektrický spotrebič. Jej prevádzka preto nie je úplne zadarmo. Vďaka tomu, že používame technológiu LED svietidiel sú už dnes náklady na energiu veľmi nízke.

Ako príklad môžeme použiť svetelnú reklamu na budove v rozmere 6 × 1,5 metra.

  • V prípade použitia staršej, neónovej technológie je spotreba takej reklamy asi 3000 kW/h.
  • Pri použití LED svietidiel má podsvietenie rovnakej plochy odber ako 100 wattová žiarovka.

Mnohým zákazníkom sa osvedčili automatické spínače, ktoré svetelné reklamy zapnú po zotmení a vypínajú okolo polnoci, kedy v meste utíchne ruch.

Podsvietené písmená sú klasickou ukážkou riešenia, ktoré cez deň nesvieti a v noci je zvýraznené. Veľmi efektným a zároveň aj dôstojným riešením nápisov je svetelná reklama s podsvietenými kovovými písmenami.

Komu sa svetelná reklama oplatí

Najlepšie výsledky sú s umiestnením svetelnej reklamy na predajne, obchody a služby. Všade tam, kde môžu prísť zákazníci osobne a objednať si službu, či kúpiť tovar. Pri týchto nasadeniach sa investície do svetelnej reklamy rýchlo vrátia. Reklama tu slúži, ako priama navigácia zákazníkov.Pri použití svetelnej reklamy len na zviditeľnenie značky, či loga je ťažšie merať účinnosť. Je isté, že ak sa svetelná reklama stane súčasťou nočného mesta, prispeje ku zlepšeniu povedomia o existencii firmy, či značky. Vytváranie povedomia o značke je však dlhodobý proces, spravidla trvá aj niekoľko rokov.

Svetelné krabice sú často umiestnené v priestore pod ktorým sa bežne pohybujú ľudia. Je nutné zabezpečiť tieto inštalácie pred pádom, uvoľnením či odtrhnutím. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať jednoduché umiestniť niekam svetelnú reklamu, v praxi vzniká veľa nečakaných a prekvapujúcich situácií. Pracovníci, ktorí majú s touto prácou skúsenosti často dokážu predvídať možné problémy odporučia vám výber vhodnej inštalácie.

Kvalita svetelnej reklamy

Asi najdôležitejším kritériom kvailty remeselnej i technologickej práce je homogénnosť podsvietenia reklamy. Celá plocha musí mať rovnakú úroveň svietivosti či v strede, alebo na okrajoch. Musí mať dohodnutú farebnosť. Firemné logá totiž majú spravidla určitú predpísanú farebnosť a tá sa musí dodržať.Mechanická realizácia musí byť riešená nielen tak, aby bola odolná voči zmenám počasia. Musí byť riešená tak, aby sa do vnútra svetelnej tabule nedostával prach alebo hmyz.Mnoho svetelných reklám, ktoré sa v meste dajú vidieť nespĺňa tieto požiadavky. Sú to často svetelné reklamy, pri ktorých výrobca šetril na materiáloch, alebo nemal dostatok skúseností.

Svetelná reklama z produkcie DP Design je technologicky kvalitná. Môžete si to overiť na mnohých už realizovaných prácach z našej produkcie. Kvalitu dosahujeme tak, že máme v tíme skúsených návrhárov, ktorí vedia, ako navrhnúť optimálne riešenie. Dávame si záležať na presnom mechanickom spracovaní vo výrobe. Precízna remeselná práca je najdôležitejším kritériom. Aj keď ju na prvý pohľad zákazník možno nevidí, kvalita sa prejaví po viacerých rokoch – svetelná reklama vám bude stále fungovať bez problémov. Aj po rokoch vyzerá stále ako nová.

Pohľad na kombinovanú svetelnú krabicu s reliéfnymi 3D písmenami.

Aby reklama mala najlepšiu účinnosť, výroba svetelnej reklamy by mala splniť niekoľko kritérií, aby mala presné zacielenie. Najlepšie výsledky dosahujú tí naši klienti, ktorí do textu vložia správne posolstvo.

Vložte do reklamy to, čo ľudia môžu hľadať. Napríklad firma, ktorá predáva klobúky by mala ako text svetelnej reklamy použiť radšej slovo „klobúky“ ako názov firmy (napríklad KlobService s.r.o.) Inzerujte to, čo je pre návštevníka celkom zrozumiteľné. Označenie prevádzky nápisom „Klobučníctvo“, alebo „Výroba klobúkov“ je zrozumiteľné a jasné. Málo známa začínajúca firma by teda mala menej zvýrazňovať názov. Dôležité je čo robia. Ich známosť a povedomie o značke prídu spolu s dobre odvedenou prácou.

Ideálne je, ak je nápis, či slovo čo najkratšie. Vtedy sa výroba svetelnej reklamy oplatí a náklady sa rýchlo vrátia.Mnohí zákazníci si chcú ako svetelnú reklamu vyrobiť svoju firemnú značku, alebo logo. Pokiaľ to však nie sú svetoznáme mená, ako Sony, Philips a podobné, značka nebýva účinná. Je to logické. Ak sa firma volá napríklad „Mayer a syn“ nie je jasné, čo predávajú. Ak si firma chce začať budovať povedomie o značke, dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi. Ale svetelná reklama nad firmou, alebo obchodom by mala byť zrozumiteľná aj pre zákazníkov, ktorí sa v danej oblasti nevyznajú.Svetelná reklama by teda mala oznamovať, čo návštevníci u vás môžu kúpiť, alebo nájsť. Na vývesný štít preto odporúčame cielenú reklamu oslovujúcu všetkých. Na takej reklame zarobíte.

Ukážka využitia svetelnej tabule pri označovaní interiérových prvkov.

Svetelná reklama a jej ceny

Cena svetelnej reklamy sa nedá odhadnúť vopred, pretože prakticky všetky zákazky, ktoré robíme sú unikátne riešenia na kľúč, pripravené presne na mieru.Radi vám pripravíme nezáväznú cenovú kalkuláciu. Zavolajte nám a už počas telefonátu sa často dá aspoň približne odhadnúť cenová hladina.Pri výbere dodávateľa svetelnej reklamy vám odporúčame uistiť sa, či cena ktorú vám dodávateľ navrhne je konečná. Niektorí dodávatelia svetelnej reklamy totiž ponúknu na prvý pohľad atraktívnu cenu. Po podpise objednávky sa však cena v niektorých firmách nenápadne zvyšuje o rôzne „nepredvídané“ položky. V skutočnosti potom klient zaplatí viac, než pôvodne plánoval.My v DP Design vám zaručujeme, že dodržiavame dohodnuté ceny aj termíny.

Technológie v svetelnej reklame

V posledných rokoch sa už s neónovými svietidlami prestalo pracovať. Podstatne výhodnejšia je LED svietidlo. LED svietidlá už sú cenovo dostupné a ich kvalita je vysoká. Oproti neónovým svietidlám majú LED svietidlá viaceré výhody:

  • Podstatne dlhšia životnosť
  • Možnosť blikania ktorá neskracuje životnosť svietidla
  • Farebnosť LED svietidiel je podstatne lepšia
  • Dá sa dosiahnuť oveľa plynulejšie podsvietenie plôch
  • Nízka hmotnosť znižuje nároky na mechanickú konštrukciu svetelnej reklamy
  • Mimoriadne nízka energetická náročnosť

Výsledkom sú elegantné svetelné reklamy prvotriedneho vzhľadu. Dôstojne reprezentujú firmu a pritom náročnosť na ich prevádzku je zanedbateľná.

Nápis na budove sa dá vyrobiť tak, aby cez deň mohol byť vypnutý, alebo zapnutý.

V nočných hodinách sa potom môže automaticky zapnúť.

Životnosť svetelnej reklamy a záruka

V cene poskytujeme automaticky aj servisnú prehliadku po 6 mesiacoch od spustenia do prevádzky. Táto prehliadka je vo väčšine prípadov zbytočná, pretože svetelná reklama spravidla funguje ako má.

No prax ukázala, že ak sa vyskytne nejaký problém, je to spravidla práve v čase po spustení reklamy. Ak sa po 6 mesiacoch pri kontrole svietidiel, úchytov a ostatných mechanických častí nenájdu ťažkosti, reklama spravidla vydrží niekoľko rokov bez potreby akejkoľvek údržby.Životnosť mechanickej časti svetelnej reklamy je dlhá – naše riešenia vydržia 10 až 15 rokov.Elektronická časť svetelnej reklamy mala v čase, keď sa používali neónové trubice životnosť 2 až 5 rokov. No s využitím technológie LED svietidiel sa životnosť svetelnej reklamy odhaduje na minimálne 10 rokov. (LED svietidlá majú reálnu životnosť 30 tisíc hodín, niektoré viac.)

Pohľad na inštaláciu označenia polikliniky v Bratislave (Ružinov).

Svetelná reklama

Interiérová i exteriérová. Bežne inštalujeme svetelné reklamy aj na vyšších budovách. 

Nápisy na budovách

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Štátne znaky a erby

Nápis na budove Slovenského národného divadla v Bratislave sme inštalovali pred vyše 15 rokmi.

Gravírovanie

V Bratislave pod Michalskou bránou sme vyrábali turistami obľúbenú atrakciu zvanú aj "Nultý kilometer", či "Bod nula".

Exkluzívne darčekové predmety

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Darčeky na zákazku vyrábame u nás. Vieme ich doplniť o rôzne nápisy, označenia, či logo.

Riešenia firemnej identity

Špecializujeme sa na reklamné a informačné 3D nápisy na budovách, panely a označenia v interiéri aj exteriéri. Dodávame pre živnostníkov, firmy, aj inštitúcie.