Výroba svetelnej reklamy

Pre firmy a inštitúcie je výhodné využívať svetelné prvky v označení budov aj interiérov. Názvy, logá, či vývesné tabule môžu svietiť. Upúta to pozornosť zákazníka. Vhodne volené farby upútajú okoloidúcich a zrozumiteľne informujú o ponuke.

Svetelná reklama môže mať rôzne tvary a formáty. Najčastejšie sa vyrábajú svetelné nápisy na budovu, ktoré sú cez deň čitateľné, ako plastický 3D priestorový objekt a v noci svietia.

Svetelná reklama môže mať v noci efektné farby. Cez deň je svetelný nápis dobre čitateľný aj v prípade, že nie je zapnutý. Ak ho ale cez deň necháte svietiť, má zvyčajne výraznejšiu farebnosť. Pritom energetická náročnosť týchto nápisov nie je tak výrazná. V súčasnosti sa na svetelné panely a svetelné písmená využíva LED podsvietenie. To je energeticky takmer nulové a jeho ďalšou výhodou je extrémna trvanlivosť.

LED svietidlá zvyčajne majú životnosť desiatky tisíc hodín. To znamená, že vaša svetelná tabuľa by mohla svietiť nepretržite okolo 7 až 10 rokov. 

Skúsenosti s reklamou sú také, že po inštalácii svetelnej reklamy sa okamžite zvýši počet návštevníkov. Predsa len - ide o formu komunikácie so zákazníkom. Neraz sa stane, že firma sídli na zle označenom mieste a nikto ju nenájde. Po označení budovy svetelným nápisom okoloidúci začnú vnímať, že je tu poskytovateľ nových služieb.

Bežne inštalujeme svetelné reklamy aj na vyšších budovách. Máme skúsenosti s tým, ako zabezpečiť celú inštaláciu tak, aby bol nápis bezpečne upevnený na streche. Máme k dispozícii techniku ako vysokozdvižný vozík, či žeriav, takže okolo budovy nie je potrebné inštalovať lešenie. Na zábere pohľad na 3D svetelné označenie hotelu Tatra v Bratislave. Realizácia je cez deň plastická a v noci slúži ako svetelná reklama. 

Potrebovali by ste aj pre vašu firmu svetelnú reklamu?

Zavolajte DP Design...

...alebo napíšte e-mail na dpdesign@dpdesign.sk

Význam svetelnej reklamy

Keď inštalujeme svetelný nápis, ľudia tam zvyčajne začnú chodiť. Reklama spôsobí, že ľudia začnú vnímať ponuku. Svetelná reklama tak dokáže upozorniť na existenciu miesta, kam je možné vstúpiť. Ľudia farby a svetlo vnímajú. Niekedy ide o podprahovú informáciu. No postupne si uvedomia, že tu sídli firma, inštitúcia, alebo obchod. Svetelný nápis teda plní nielen úlohu oznamu, ale aj pozvánky.

Svetelná reklama teda upúta pozornosť. Človek, ktorého ponuka zaujme vie, že môže pokojne vstúpiť. Firma s kvalitne riešenou propagáiou vzbudzuje väčšiu dôveru a pocit bezpečia. Návštevník vidí, že nejde o žiadne provizórium, ale o serióznu firmu. To potom slúži, ako dobrý základ pre obchod.

Živé farby svetelných nápisov a reklám pômúžu zvýšiť atraktivitu. Najefektnejšie na svetelných reklamách bývajú farby. Väčšinou dodávame 3D reklamné nápisy riešené tak, aby cez deň nemuseli svietiť a pritom aby naďalej niesli reklamné alebo informačné posolstvo. Je to výhodné pre energetickú nenáročnosť takého riešenia. Na druhej strane ak 3D svetelný nápis necháte svietiť aj cez deň, bude žiarivejší a výraznejší. Energeticky je to pri LED technológii pomerne nenáročné a pritom to upúta viac pozornosti, najmä v tmavších dňoch v zime a na jeseň.

Typická ukážka 3D nápisu na budove, ktorý je podsvietený. V noci potom môže upútať aj ako svetelný efekt, kedy sa nesvietiace písmená dostávajú do kontrastu s podsvietenou svetlou kontúrou na pozadí nápisu. 

Inštalácia sveteného boxu v interiéri. Kombinácie rôznych plastických materiálov a kovu vytvárajú efektné logo. 

Často dodávame riešenia aj do zahraničia. Zahraničné firmy nás vyhľadávajú, pretože poznajú našu tradičnú spoľahlivosť, rýchlosť dodania a kvalitu práce. Na obrázku svetelná krabica.

Veľmi často dodávame označenia pre lekáreň. Lekárenské kríže sú univerzálne čitateľným označením. Ich ideálnym reklamným formátom je buď 3D reklamný kríž v prietore, alebo svetelné krabice. Výrazné označenie lekárne lekárenským krížom pomáha jej zviditeľneniu.